Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού στη Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων και στο Κέντρο Υγείας Νεάπολης

563

Ο Δήμος Μονεμβασίας με την αριθ. 180/2020 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προέβη στη δωρεά ιατρικού εξοπλισμού στη Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων και στο Κέντρο Υγείας Νεάπολης:

α) Στη Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων:

  • 320 τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού (rapid test).
  • 350 ποδιές υψηλής προστασίας – χημειοπροστασίας.

β) Στο Κέντρο Υγείας Νεάπολης:

  • 240 τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού (rapid test).
  • 100 στολές προστασίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ