Δύο σημαντικές προτάσεις υψηλού προϋπολογισμού κατατέθηκαν στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

362

Ο Δήμος Μονεμβασίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του  Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», υπέβαλε στις 23.12.2020 δυο (2) προτάσεις στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), προκειμένου να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των προσκλήσεων  ΑΤ01 «Υποδομές ύδρευσης» και ΑΤ05  «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν:

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας, συνολικού προϋπολογισμού 2.407.980,50 €, με την οποία προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης και βελτίωσης αγροτικών δρόμων συνολικού μήκους 18.481 μ., σε όλες τις τοπικές κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου (αναλογεί 30.000 € περίπου για κάθε κοινότητα) σε δύσκολα σημεία εκτός οικισμών.

Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης οικισμών δήμου Μονεμβασίας, συνολικού προϋπολογισμού 2.945.000.00 €, με την οποία προβλέπεται  να εκτελεστούν εργασίες αντικατάστασης – βελτίωσης τμημάτων δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Μονεμβάσιας σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες συνολικού μήκους 23.620,00 μ., τα οποία αποτελούνται από αμιαντοσωλήνες ή παρουσιάζουν συχνά βλάβες και διαρροές και  κατασκευή νέων αγωγών ύδρευσης σε διανοιγμένες οδούς εντός εγκεκριμένων ορίων οικισμών. Επίσης προβλέπεται και η τοποθέτηση τριών ανοξείδωτων δεξαμενών στους οικισμούς Συκιάς Δ.Ε Μολάων, Βαλτακίου Δ.Ε. Βοιών και Νομίων Δ.Ε. Μονεμβασίας.

Οι προτάσεις εκπονήθηκαν και ολοκληρώθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου μέσα στην πανδημία.

Δείτε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ