Εγκρίθηκε η ένταξη και χρηματοδότηση των έργων: 1. Ηλεκτροφωτισμός του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα) Μονεμβασίας. 2. Βελτίωση των αλιευτικών καταφυγίων Αυλοσπήλου Νεάπολης και Μανδράκι Μονεμβασίας.

497

Ο Δήμος Μονεμβασίας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Μονεμβασίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του  Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER – Αλιείας, είχαν υποβάλει  μέσω του ενδιάμεσου  Φορέα Αναπτυξιακή Πάρνωνα, ΑΑΕ ΟΤΑ, δύο (2) προτάσεις (πράξεις), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης 63.1 – CLLD.31.

Συγκεκριμένα:

  1. Ηλεκτροφωτισμός Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα) Μονεμβασίας, προϋπολογισμού 139.054,49 € και
  2. Βελτίωση αλιευτικών καταφυγίων Αυλοσπήλου Νεάπολης και Μανδράκι Μονεμβασίας, προϋπολογισμού  197.723,31 €.

Οι αναφερόμενες προτάσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα  «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» και άμεσα αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες υλοποίησής τους.

Δελτίο τύπου