Εγκρίθηκε η ανακαίνιση και διαμόρφωση Δημοτικών κτιρίων Δήμου Μονεμβασίας

658

Ο Δήμος Μονεμβασίας πληροφορεί τους δημότες του, ότι μετά την υποβολή πρότασης από το Δήμο, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την Ανακαίνιση και Αισθητική Αναβάθμιση  Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Μονεμβασίας με στόχο την επανάχρησή τους, συνολικού προϋπολογισμού 337.008,99 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α 24%,  με την αριθ. 242.1.3/2022 (ΑΔΑ: Ω3ΞΥ46Ψ844-ΣΒΚ)  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου.

Η οικονομική συμμετοχή του Δήμου Μονεμβασίας είναι 40% επί των προϋπολογισμών.

Οι Εργασίες Ανακαίνισης και Αισθητικής Αναβάθμισης, οι οποίες  θα επιτρέψουν την επανάχρηση των κτιρίων για πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες, θα πραγματοποιηθούν:

  • Στο πρώην δημοτικό σχολείο Αγίου Νικολάου Μονεμβασίας,
  • Στο Κοινοτικό κτίριο Αγίων Αποστόλων,
  • Στο Κοινοτικό κτίριο Βελανιδίων,
  • Στο κοινοτικό κτίριο Δαιμονιάς,
  • Στο πρώην δημοτικό σχολείο Λιρών,
  • Στο σχολικό κτίριο Παπαδιανίκων,
  • Στο πρώην δημοτικό σχολείο Παντάνασσας και
  • Στο Κοινοτικό κτίριο Ταλάντων.

Δείτε το δελτίο τύπου.