Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων έτους 2017 του Νομικού Προσώπου

733

Με την υπ’ αριθ. 17557/2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας για το έτος 2017.

Δείτε την συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού εδώ.