Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων έτους 2017 του Δήμου Μονεμβασίας

710

Με την υπ’ αριθ. 247354/2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων του Δήμου για το έτος 2017.

Δείτε την συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού εδώ.