Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

117

Την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00, συνεδριάζουν τα μέλη Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Δήμου Μονεμβασίας, σε ειδική τακτική συνεδρίαση, στα γραφεί της δημοτικής ενότητας Βοιών στη Νεάπολη, για τα ακόλουθο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1ο :Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας.

Αρχείο Πρόσκλησης