Εκλογή μελών Δημοτικής Επιτροπής

737
Αρχείο πρόσκλησης

Τη Δευτέρα 08 Ιανουαρίου 2024, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου προέβησαν στην εκλογή των μελών της δημοτικής επιτροπής για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 08 01.2024 έως 30.06.2026.

Σύμφωνα με την ψηφοφορία που ακολούθησε, το σχετικό απόσπασμα του Πρακτικού και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 3852/2010, τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής έχουν ως εξής:

 • η παράταξη της πλειοψηφίας δικαιούται 4 εκλεγόμενα μέλη,
  Χριστάκος Σταύρος
  Ευαγγελάκος Ανάργυρος
  Βλάχος Νικόλαος
  Σουρλάς Ιωάννης
 • η παράταξη της μειοψηφίας δικαιούται 2 εκλεγόμενα μέλη,
  Σπυριδάκου Θεοδούλη
  Καλογράνης Δημήτριος