Εκλογή μελών προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

638

Τη Δευτέρα 08 Ιανουαρίου 2024, σε ειδική συνεδρίαση, τα νεοεκλεγέντα μέλη του δημοτικού συμβουλίου προέβησαν στην εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 08.01.2024 έως 30.06.2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3852/2010.

Σύμφωνα με την ψηφοφορία που ακολούθησε και το Πρακτικό αριθ. 1/2024 το νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Κατερίνα Τσαφατίνου
Αντιπρόεδρος: Βασιλική Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη
Γραμματέας: Ανάργυρος Ευαγγελάκος