Εκλογή των μελών προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής

270

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα του κλειστού γυμναστηρίου στους Μολάους, την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών προεδρείου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)

. Η συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων στη συνεδρίαση, θα γίνει με την επίδειξη:

  •  Πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης,  ή
  •  Αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID-19 (PCR ή rapid test).

Η Προεδρεύουσα Σύμβουλος
Παναγιώτα Αλειφέρη

Δείτε την πρόσκληση.