Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην πρώην Δημοτική Λαχαναγορά Μολάων

134

Ο Δήμος Μονεμβασίας διακηρύττει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος 10 τμ στην πρώην Δημοτική Λαχαναγορά Μολάων επί της οδού Γεωρ. Αρβανίτη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 5/7/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Μολάων

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των (80,00) ογδόντα ευρώ για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 π.μ. -12.00 π.μ. στο Δημαρχείο Μολάων τηλ. 27323 60529.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση .

Διακήρυξη δημοπρασίας