Εκμίσθωση Δημοτικού Περιπτέρου “Μποζά” στην Κοινότητα Ασωπού

213

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου όπως περιγράφεται παρακάτω:

Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος, επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος και επιχείρηση αναψυχής, το οποίο βρίσκεται στη θέση «Μποζάς»  εκτός ορίων οικισμού της  Τοπικής Κοινότητας Ασωπού της Δημοτικής Ενότητας Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας Λακωνίας και αποτελείται από οικόπεδο συνολικού εμβαδού τ.μ. 4.117,60 τ.μ. μετά των εντός αυτού υφισταμένων κτισμάτων.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα, που βρίσκεται στην Δ.Κ Μολάων,  στις 02 Μαρτίου  έτους 2023  ημέρα Πέμπτη  και ώρα: 9:30πμ ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών με το σύστημα των προφορικών προσφορών, οι οποίες πρέπει να είναι ανώτερες του ελαχίστου ορίου κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετησίου μισθώματος για  το ανωτέρω μίσθιο ορίζεται το ποσό των  ΕΥΡΩ  οκτώ χιλιάδων διακοσίων  (8.200,00 €).  Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ (2.460,00 €).

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από Δευτέρα έως Παρασκευή  και ώρες από 9:00πμ έως 2:00μμ στο γραφείο εσόδων του Δημοτικού Καταστήματος Μολάων στο τηλ.2732360529 ή στο email:mentik@monemvasia.gr  (αρμ. Υπάλ. Μέντη Κυριακή)

ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ