Εκπομπή τηλεοπτικού σήματος με τεχνολογία HD (υψηλής ευκρίνειας)

513

Από την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 τα κέντρα εκπομπής της Digea που καλύπτουν τηλεοπτικά τον Δήμο μας θα εκπέμπουν και με την τεχνολογία HD (υψηλής ευκρίνειας) για τους αντίστοιχους τηλεοπτικούς δέκτες.

Ως εκ τούτου, όσοι επιθυμούν να λαμβάνουν τηλεοπτικό σήμα σε υψηλή ευκρίνεια θα χρειαστεί να προβούν σε επανασυντονισμό (αυτόματο ή χειροκίνητο – συχνότητες 22/482 ΜΗz & 34/578 ΜΗz) των τηλεοπτικών τους δεκτών.

Δείτε χρήσιμες πληροφορίες για τη μετάβαση.