Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη φιλοζωία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων

744

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων, Κράτος Μέλος του οποίου είναι και η χώρα μας, έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού στη Βαλκανική Χερσόνησο σε μια προσπάθεια να συμβάλει στον έλεγχο του πληθυσμού των αδέσποτων στην περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας έχει εκπονήσει υλικό (πακέτο ευαισθητοποίησης) που απευθύνεται στα ενδιαφερόμενα μέρη κάθε κράτους, ήτοι Υπουργεία, τοπικές αρχές, σχολεία, καταστήματα πώλησης κατοικιδίων ζώων, Μ.Μ.Ε., κλπ.

Το υλικό περιλαμβάνει Δελτίο Τύπου, αφίσα, ενημερωτικό φυλλάδιο, οδηγό για δασκάλους, βιβλίο με παιχνίδια για παιδιά, ερωτηματολόγιο ετοιμότητας υποψήφιων ιδιοκτητών σκύλων κλπ. και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/pets/3642-filozoia