Εμβληματικές παρεμβάσεις στην Καστροπολιτεία και στο Βράχο της Μονεμβασιάς

317

Το Σάββατο 18 Μαρτίου η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λίνα Μενδώνη και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κος Παναγιώτης Νίκας επισκέφθηκαν τη Μονεμβασία και υπογράψαμε στην οικία του Γιάννη Ρίτσου την Προγραμματική Σύμβαση του έργου «Εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων στο Βράχο της Μονεμβασιάς».  

Το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία τελεφερίκ για την εξασφάλιση της πρόσβασης εμποδιζόμενων ατόμων και ατόμων με κινητικές δυσκολίες στην Άνω Πόλη Μονεμβασίας, αλλά για την ταχύτερη προσέγγιση σε αυτή στο πλαίσιο της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών. Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει τη διαμόρφωση δικτύου διαδρομών περιήγησης στον αρχαιολογικό χώρο της Άνω Πόλης και σύνδεσης του τελεφερίκ με επισκέψιμα μνημεία της Άνω Πόλης, είναι συνολικού προϋπολογισμού 6.800.360 € και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Κύριος του έργου, Φορέας Υλοποίησης, Συντήρησης και Λειτουργίας είναι ο Δήμος Μονεμβασίας, ο οποίος έχει εκπονήσει την προμελέτη του έργου κόστους 42.000,00 €, διαθέτει  για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ακόμη 57.000,00 € και θα δημοπρατήσει το έργο, Διευθύνουσα Υπηρεσία η Πάρνωνας Α.Ε. και εποπτεία από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Την ίδια ημέρα παρουσιάσθηκαν από τους αναδόχους , ο φωτισμός του Βράχου και η μετατροπή της οικίας του Γιάννη Ρίτσου σε Μουσείο, έργα τα οποία ήδη δημοπρατήθηκαν από το Δήμο,  έχουν συμβασιοποιηθεί και προχωρά η υλοποίησή τους.

Φωτισμός του Βράχου Μονεμβασίας: Κύριος σκοπός του παρέμβασης είναι να καθοριστεί ένα σημείο εστίασης, να ενισχυθεί μια ιεραρχική οργάνωση του χώρου και να αναδειχθεί ο Βράχος ως οντότητα, μέσα στον νυχτερινό ορίζοντα. Το πεδίο ενδιαφέροντος της παρέμβασης είναι κυρίως ο Βράχος. Επιπρόσθετα, όμως, θα συμπεριληφθούν στο φωτισμό ανάδειξης και κάποια τοπόσημα και ιστορικά σημαντικά σημεία ειδικού ενδιαφέροντος.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 980.542,00 €, χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και εποπτεύεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Μονεμβασίας ο οποίος εκπόνησε την προμελέτη προϋπολογισμού 12.468€.  Φορέας υλοποίησης η Πάρνωνας Α.Ε.

Μετατροπή οικίας Γιάννη Ρίτσου στο Κάστρο Μονεμβασίας σε Δημοτικό Μουσείο: Η οικία του ποιητή, την οποία αγόρασε ο Δήμος Μονεμβασίας με το ποσό των 750.000,00 €, μετατρέπεται σε Δημοτικό Μουσείο με στόχο να αναδειχθεί η προσωπικότητα και το έργο του, καθώς και η σχέση του με το γενέθλιο τόπο του, τη Μονεμβασιά. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πόλου προσέλκυσης επισκεπτών που με σύγχρονο, ψηφιακό, διαδραστικό, πολυμεσικό και ψυχαγωγικό τρόπο θα εμπλουτίσει την πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου, προσφέροντας συγχρόνως μια διαφορετική ματιά της Μονεμβασιάς, όπως αυτή αποτυπώνεται στο έργο του Γιάννη Ρίτσου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠΠΟΑ με ποσό 276.000,00 € και το Δήμο Μονεμβασίας με ποσό 10.000,00 €. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Μονεμβασίας, φορέας υλοποίησης η Πάρνωνας Α.Ε. και εποπτεύεται από το ΥΠΠΟΑ.

Επίσης παρουσιάστηκε η μελέτη Βελτίωσης του Τμήματος της οδού Γέφυρα- Πύλη Καστροπολιτείας. Την μελέτη χρηματοδότησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου με το ποσό των 100.000€ την εκπονεί ο Αναπτυξιακός οργανισμός Πάρνωνας Α.Ε. και η προμελέτη κατατέθηκε προς έγκριση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Ευχαριστούμε την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα για την πολύτιμη συμβολή τους, καθώς και τα στελέχη του ΥΠ.ΠΟ.Α, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.» και του Δήμου Μονεμβασίας για την άριστη συνεργασία και όλους όσους συνέδραμαν στην διαδικασία υλοποίησης των παραπάνω έργων.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ  ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Δείτε το δελτίο τύπου.