Κατατέθηκε αίτηση θεραπείας και ιεραρχική προσφυγή από το Δήμο κατά της απόφασης εγκατάστασης και λειτουργίας αιολικών πάρκων στις τοποθεσίες “Βρυσάκι-Κράνι” και ”Λυκογκρεμός”

273

Ο Δήμος Μονεμβασίας κατέθεσε:

1) Αίτηση θεραπείας ενώπιον του Γενικού Δ/ντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2) Ιεραρχική Προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Υπουργού.

Κατά της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου  με τίτλο: «Εγκατάσταση και λειτουργία των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας <Βρυσάκια-Κράνι και Λυκογκρεμός» συνολικής ισχύος 79,8 MW και των βοηθητικών υποστηρικτικών τους έργων» στη Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Δείτε το δελτίο τύπου.