Ενδιαφέρον μίσθωσης ακινήτου – αποθήκη στη Δ.Κ. Νεάπολης

728

Ο Δήμος Μονεμβασίας προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη.
Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκετε σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 350μ από το Δημοτικό Κατάστημα στη Νεάπολη.
Να έχει εμβαδόν άνω των 320τ.μ
Να είναι ισόγειος χώρος ενιαίος με εύκολη πρόσβαση, σε κεντρική οδό κατά προτίμηση
Να έχει μεγάλη είσοδο με ελάχιστες διαστάσεις 3μ ύψος και 2μ πλάτος και να διαθέτει ράμπα
Να έχει ελάχιστο ύψος 4μ στο εσωτερικό του κτιρίου για φορτοεκφόρτωση παλετοφόρων οχημάτων και μικρών φορτηγών.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 9:00-13:00, από το γραφείο του Αντιδημάρχου Βοιών Αρμόδιος Καλογερίνης Ηλίας Διεύθυνση Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης Τηλέφωνο 2734360112

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας