Ενημέρωση για το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Μονεμβασίας

988

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Μονεμβασίας συνεχίζει τη λειτουργία του με την επανέναρξη συλλογής αιτήσεων για τα τμήματα, στο Δημαρχείο Μολάων αλλά και στα κατά τόπους ΚΕΠ του Δήμου.

Μόλις υπάρξει ικανός αριθμός αιτήσεων ανά τμήμα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν για την λειτουργία του τμήματος.

ΑΙΤΗΣΗ 1

ΑΙΤΗΣΗ 2