Ενημέρωση για υγειονομικά μέτρα για τον έλεγχο της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων

561

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λακωνίας εκδόθηκε το ακόλουθο δελτίο τύπου:

«Μετά την επιβεβαίωση εστίας Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στις 05.02.2020 σε εκτροφή οικόσιτων χοίρων της Π.Ε. Σερρών και σε συνέχεια των σχετικών εγγράφων και προφορικών ενημερώσεων, σας γνωστοποιούμε σε εφαρμογή σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα ακόλουθα:

Α. Οι χοιροτρόφοι πρέπει:
– να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα της νόσου, την εξέλιξή της και τα μέτρα που εφαρμόζονται σε περίπτωση υποψίας ή επιβεβαίωσης,
– να ενημερώνουν άμεσα και κατά προτεραιότητα τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιοχής τους για ύποπτα συμπτώματα που εμφανίζουν τα ζώα τους, συμπεριλαμβανομένης της ασυνήθιστης θνησιμότητας,
-να εξασφαλίζουν και να αυξάνουν την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής.
Πέραν του ενημερωτικού υλικού που σας έχουμε στείλει για την πληρέστερη ενημέρωσή σας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr και στη διαδρομή Αγρότης-Επιχειρηματίας → Κτηνοτροφία→ Χοίροι →Ασθένειες χοίρων, υπάρχουν ενημερωτικό υλικό που αφορά κτηνιάτρους, χοιροτρόφους, κυνηγούς και πολίτες, εγκύκλιοι σχετικά με τα επιβεβλημένα μέτρα και η σχετική νομοθεσία.

Β. Μέτρα σχετικά με τις μετακινήσεις χοίρων:
– Σε όλη την χώρα οι χοίροι τόσο των συστηματικών όσο και των οικόσιτων εκμεταλλεύσεων οι οποίοι διακινούνται για οποιοδήποτε λόγο, θα εξετάζονται κλινικά για τον εντοπισμό συμπτωμάτων Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων και θα συνοδεύονται από Υγειονομικό Πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό των χοίρων θα επισημαίνεται με ειδική σφραγίδα κόκκινου χρώματος στην οποία θα αναγράφεται «Απουσία Κλινικών Συμπτωμάτων Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων».

Επειδή το κτηνιατρικό προσωπικό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών δεν επαρκεί για να διεξάγει την κλινική εξέταση πριν τη μετακίνηση των ζώων, προκειμένου να εκδοθεί το Υγειονομικό Πιστοποιητικό, θα γίνεται αποδεκτή η κτηνιατρική γνωμάτευση/βεβαίωση από ιδιώτη κτηνίατρο. Με την προσκόμιση της γνωμάτευσης / βεβαίωσης οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θα μπορούν να προχωρούν στην έκδοση του Υγειονομικού Πιστοποιητικού.
Στην γνωμάτευση θα αναγράφεται η ημερομηνία κλινικής εξέτασης των ζώων η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 24 ώρες πριν την αναχώρηση των ζώων, το ονοματεπώνυμο, ο κωδικός εκμετάλλευσης και τα ενώτια των ζώων που πρόκειται να μετακινηθούν και η φράση εξετάστηκαν κλινικά και δεν εντοπίσθηκαν συμπτώματα.
Επισημαίνεται ότι η κλινική εξέταση δεν θα περιορίζεται μόνο στα ζώα που πρόκειται να μετακινηθούν, αλλά στο σύνολο των ζώων που βρίσκονται στην εκμετάλλευση καθώς και σε αυτά των συστεγαζόμενων εκμεταλλεύσεων.
– Σε όλους τους χοίρους που μετακινούνται πρέπει προηγουμένως να έχει εφαρμοστεί αγωγή για τα εξωπαράσιτα και εντομοπροστασία, τηρώντας τους χρόνους αναμονής του παρασκευαστή, η οποία θα αναγράφεται και στο μητρώο φαρμακευτικής αγωγής.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην τήρηση των χρόνων αναμονής για τα ζώα που μεταφέρονται στο σφαγείο και προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
– Τα οχήματα μεταφοράς ζώντων χοίρων, ζωοτροφών και χοιρινού κρέατος ή προϊόντων του πρέπει να καθαρίζονται και να απεντομώνονται και να απολυμαίνονται με εγκεκριμένα απολυμαντικά.
– Οι χοιροτρόφοι πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως (τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν) την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία στην οποία υπάγονται, για την πρόθεση τους να μετακινήσουν χοίρους (αγορά, πώληση, σφαγή) με το έντυπο γνωστοποίησης μετακίνησης, η οποία θα επικοινωνεί με την αντίστοιχη Κτηνιατρική Υπηρεσία προέλευσης ή προορισμού και θα ενημερώνει στην συνέχεια τον χοιροτρόφο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
Κατά την άφιξη τους τα ζώα στην εκμετάλλευση, θα παραμένουν σε απομονωμένο χώρο χωρίς να έρχονται σε επαφή με τα υπόλοιπα ζώα για διάστημα 30 ημερών τουλάχιστον . Μετά το πέρας των 30 ημερών οι κτηνίατροι των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών θα επισκέπτονται την εκμετάλλευση και θα εξετάζουν κλινικά τα ζώα για συμπτώματα Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων.
Σε περίπτωση όπου στην εκμετάλλευση δεν υπάρχει δυνατότητα περιορισμού των ζώων για τουλάχιστον 30 ημέρες τότε η αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού μπορεί να μην επιτρέψει την αγοραπωλησία.
Γ. Καταγραφή των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων(συμπεριλαμβανομένων των οικοσίτων)
Όλες οι εκμεταλλεύσεις χοίρων συμπεριλαμβανομένων των οικοσίτων, λαμβάνουν κωδικό εκμετάλλευσης και όλοι οι εκτρεφόμενοι χοίροι σημαίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη σήμανση και την καταγραφή.
Επαναλαμβάνουμε ακολούθως τα συμπτώματα και τα μέτρα βιοασφάλειας που θα πρέπει να εφαρμόζετε.
Συμπτώματα
-αιμορραγίες σε διάφορα όργανα,
-ερυθρότητα του ρύγχους και των αυτιών
-αιμορραγίες και κυάνωση του δέρματος
-πυρετός,
-ανορεξία, αδυναμία,
-ταχύπνοια,
-αποβολές,
-διάρροια (ίσως αιμορραγική), εμετοί,
-ρινικό και οφθαλμικό έκκριμα.

Μέτρα βιοασφάλειας

α) Έλεγχος μετακινήσεων ζώων στις εκμεταλλεύσεις:
– Αυστηρός έλεγχος της εισόδου/εξόδου των ζώων στις εκμεταλλεύσεις.
– Ύπαρξη κατάλληλης περίφραξης που να εμποδίζει την είσοδο αδέσποτων, αγριόχοιρων ή άλλων άγριων ζώων και την έξοδο των ζώων της εκμετάλλευσης.
– Ύπαρξη χώρου απομόνωσης για τα νεοεισαχθέντα ζώα.
– Προμήθεια και διακίνηση των ζώων σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

β) Κατάλληλη ένδυση του προσωπικού και των επισκεπτών:
– Χρήση καθαρών ρούχων κατά την είσοδο που να μην έχουν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη εκμετάλλευση.
– Χρήση ολόσωμων προστατευτικών φορμών πάνω από τα ρούχα και καθαρών ελαστικών μποτών με επιπλέον προστατευτικά καλύμματα.
– Ένδυση των επισκεπτών με ολόσωμο προστατευτικό ρουχισμό μιας χρήσης.
– Παροχή ρουχισμού και υποδημάτων από την εκμετάλλευση.
γ) Τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής από το προσωπικό.
δ) Περιορισμός των επισκεπτών στο ελάχιστο δυνατό.
ε) Αποφυγή χρήσης δανεισμένου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού.
στ) Καθαρισμός και απολύμανση της εκτροφής και των οχημάτων:- Καθαριότητα του προαύλιου χώρου.
– Ύπαρξη και χρήση απολυμαντικής τάφρου.
– Καθαρισμός και απολύμανση οχημάτων μεταφοράς ζώντων ζώων πριν και μετά τη χρήση.
– Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων.
– Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των σκευών και των εργαλείων.
– Σωστή επιλογή απολυμαντικών και τήρηση της σωστής διαδικασία απολύμανσης.
– Απομάκρυνση σκουπιδιών, κοπριάς και λοιπών αντικειμένων.
– Σωστή συλλογή και επεξεργασία των αποβλήτων.
– Αποφυγή σχηματισμού στάσιμων νερών που προσελκύουν έντομα.
ζ) Αντιμετώπιση τρωκτικών, εντόμων και παρασίτων.
– Συχνή χρήση εντομοκτόνων και εξωπαρασιτοκτόνων σκευασμάτων για την καταπολέμηση των εντόμων.
– Τοποθέτηση σητών στα παράθυρα.
– Τακτική χρήση εξωπαρασιτοκτόνων σκευασμάτων στα ζώα.
– Προστασία του χώρου αποθήκευσης των ζωοτροφών».