Ενστάσεις στη Ρ.Α.Ε για τη χορήγηση αδειών παραγωγής σε 4 αιολικά «πάρκα» στη Δημοτική Ενότητα Βοιών

556

Ο Δήμος Μονεμβασίας πληροφορεί τους δημότες του, ότι υποβλήθηκαν αιτήσεις αναθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του Ν. 4001/2011,  για τις πρόσφατες αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε) σχετικά με τις χορηγήσεις αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικούς σταθμούς στις θέσεις ΚΡΙΘΙΝΑ (Αριθ. Αποφ. 197/2020), ΚΡΑΝΙ (Αριθ. Αποφ. 198/2020), ΚΟΚΚΙΝΟΥ (Αριθ. Αποφ. 129/2020) και ΒΑΡΔΙΑ (Αριθ. Αποφ. 194/2020) της Δημοτικής Ενότητας Βοιών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ  ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ