Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η κατασκευή του 2ου Νηπιαγωγείου Μολάων

1163

Υπογράφηκε στις 6 Νοεμβρίου 2017 από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη, η απόφαση ένταξης της πράξης «Κατασκευή 2ου Ολοημέρου Νηπιαγωγείου Δ.Κ Μολάων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» με φορέα υλοποίησης το Δήμο Μονεμβασίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 900.000,00 €.

Συγκεκριμένα σε οικόπεδο που βρίσκεται στην περιοχή της επέκτασης του αναθεωρημένου σχεδίου πόλεως της Δ.Κ. Μολάων και στο Ο.Τ. ΚΦ169 συνολικού εμβαδού 3.578,96 τ.μ, θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ολοήμερο νηπιαγωγείο δυναμικότητας 50 νηπίων και συνολικού εμβαδού 414,60 τ.μ. το οποίο θα περιλαμβάνει:
• Χώρους υποδοχής, γραφείο νηπιαγωγών, αίθουσες εργασίας νηπίων, wc / λουτρό νηπίων, χώρους ανάπαυσης, χώρους υγιεινής ενηλίκων και Α.Μ.Ε.Α. και λεβητοστάσιο.
• Στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων θα δημιουργηθεί χώρος αναψυχής – παιχνιδιού και χώροι στάθμευσης.
Με την ανέγερση του 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, επιτυγχάνονται η αναβάθμιση υποδομών της προσχολικής εκπαίδευσης στη Δ.Ε. Μολάων ώστε τα παιδιά να αναπτύσσονται και να κοινωνικοποιούνται ομαλά και πολύπλευρα, η αποσυμφόρηση του πληθυσμού προσχολικής ηλικίας της Δ.Κ. Μολάων και των γύρω περιοχών και η προσβασιμότητα των Αμεα.
Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρακλής Τριχείλης, ευχαριστεί τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη, την Αντιπεριφερειάρχη κα Αδαμαντία Τζανετέα, το Περιφερειακό Συμβούλιο, καθώς και τα υπηρεσιακά στελέχη της Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Πελοποννήσου και όλους όσους συνέβαλαν στη μελέτη -προώθηση και ένταξη του εν λόγω έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ