Εντάχθηκε στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” η κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών στην Κοινότητα Μονεμβασίας

465

Το έργο Κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών στην Κοινότητα Μονεμβασίας, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με προϋπολογισμό 360.000,00 €.

Η πράξη αφορά στην Κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών στην Κοινότητα Μονεμβασίας από την Νότια πλευρά της Μονεμβασίας (θέση Μαρίνα)  έως τη βόρεια πλευρά της (έξοδο προς Σπάρτη) συνολικού μήκους 700 μ. περίπου με ακανόνιστους σχιστόλιθους χρώματος γκρι για το μεγαλύτερο μέρος των επιφανειών, κυβόλιθους φυσικού γρανίτη από πορφυρίτη και τσιμεντόπλακες όδευσης τυφλών. Επίσης θα τοποθετηθούν 90 φωτιστικά σώματα ύψους 3,50 μ. με διπλό φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού.

Με την ανωτέρω παρέμβαση επιτυγχάνεται η βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής (συμπλήρωση και ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου κίνησης πεζών, ασφάλεια πεζών), η ανάδειξη των ιδιαίτερων χωρικών και ιστορικών χαρακτηριστικών της, η αισθητική αναβάθμιση του αστικού τοπίου και η ενίσχυση του χαρακτήρα του εμπορικού και ιστορικού κέντρου.

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας
Ηρακλής  Τριχείλης