Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού

496

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρακλής Τριχείλης ανακοινώνει ότι :

” Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκύκλιο οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών,

Οι Υπηρεσίες του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 9 έως 30/11/2020, θα εξυπηρετούν το κοινό μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.”