Επέκταση του Λυκείου Μονεμβασίας.

287

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρακλής Τριχείλης ενημερώνει με δελτίο τύπου σχετικά με τη  Επέκταση του Λυκείου Μονεμβασίας :

Υπογράφηκε στις 04.02.2022, στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΚΤΥΠ), η σύμβαση για το έργο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ΄ ΥΨΟΣ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» ποσού 772.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, μεταξύ του Διευθύνοντα Συμβούλου αυτής κ. Αθανάσιου Γιάνναρη, και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας Π. ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Το έργο, το οποίο είχε προϋπολογισμό μελέτης  840.000,00 €,  χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ-ΣΑΕ2014ΣΕ24700007).

Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου Μονεμβασίας, ελέγχθηκε και δημοπρατήθηκε από τη Διεύθυνση Μελετών της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ.

Με την παρούσα εργολαβία θα πραγματοποιηθεί προσθήκη κατ΄ επέκταση και καθ΄ ύψος  Α΄ ορόφου στο κτίριο του Λυκείου το οποίο θα διαμορφωθεί ως εξής:

Το Ισόγειο θα περιλαμβάνει: βιβλιοθήκη, εργαστήριο καλλιτεχνικών, τρεις αίθουσες διδασκαλίας, αποθήκη – λεβητοστάσιο, τουαλέτες, κλίμακα.

Ενώ ο Α΄ όροφος: Δύο γραφεία, τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας και αίθουσα πληροφορικής.

Το Κτίριο του Λυκείου έχει συνολική κάλυψη Ε=1.118,96 m², με Ε προσθήκης ισογείου=156,37m²,  Ε υφιστάμενου ισογείου=241,96m²  και  Ε ορόφου= 385,18m².

Ταυτόχρονα ανακαινίζεται ο περιβάλλον χώρος και οι υπαίθριοι – ημιυπαίθριοι χώροι.

Με την προσθήκη κατ΄ επέκταση και καθ΄ ύψος ορόφου στο κτίριο Λυκείου Μονεμβασίαας τα αποτελέσματα που θα επιτευχθούν, είναι:

Η αναβάθμιση υποδομών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας, η βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης των μαθητών του Γυμνασίου και Γ.Ε.Λ.

Δελτίο τύπου