Επαναληπτική προκήρυξη δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου στην Κοιν. Μονεμβασίας

303

Η πρόεδρος του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας προκηρύσσει επαναληπτική φανερή δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση της Φιλαρμονικής Μονεμβασίας.

Περιγραφή του μισθίου
Το μίσθιο πρέπει:
– να βρίσκεται στην Κοιν. Μονεμβασίας
-να έχει συνολικό εμβαδόν από 60 τ.μ έως 75 τ.μ τετραγωνικά μέτρα, να αποτελείται από μια κύρια αίθουσα και ένα γραφείο και να διαθέτει υποχρεωτικά τουαλέτα .
-Η θέρμανση του κτιρίου να γίνεται με καλοριφέρ ή κλιματιστικό.
-Ο χώρος αυτός θα πρέπει να βρίσκεται σε ισόγειο κτίριο , καθώς επίσης και ο χώρος της κύριας αίθουσας (που δεν πρέπει να είναι μικρότερος των 25 τ.μ.) πρέπει να διαθέτει μόνωση με ειδικό μονωτικό υλικό για αποφυγή οχλήσεων λόγω θορύβου στις γειτονικές κατοικίες.

Επίσης σκόπιμο είναι να έχει καλό φωτισμό, να βρίσκεται σε σημείο εύκολα προσβάσιμο με αυτοκίνητο και με δυνατότητα ευκολίας παρκαρίσματος.

Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 19-12-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Δήμου Μονεμβασίας που βρίσκεται στους Μολάους ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο του Νομικού Προσώπου , εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση Μολάοι Λακωνίας Τηλέφωνο: 2732360536 και 2732360533 FAX 2732360555.

Περίληψη διακήρυξης