Επανασύνδεση ηλεκτροδότησης για καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα

509

Ο Δήμος Μονεμβασίας  ενημερώνει ότι, οι καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, έως και τις 21/9/2018 μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος και την άμεση επανασύνδεση τους με το δίκτυο.

Περισσότερες πληροφορίες στην ανακοίνωση και στο τηλέφωνο 2732360570.