Επαναχρησιμοποίηση νερών εκροής βιολογικού καθαρισμού Νεάπολης για άρδευση

432

Ο Δήμος Μονεμβασίας, υπέβαλε πρόταση στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για τη χρηματοδότηση του έργου: «Αναβάθμιση Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας στην Ε.Ε.Λ Νεάπολης» συνολικού προϋπολογισμού 910.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά στην αναβάθμιση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Κοινότητας Νεάπολης με στόχο την επαναχρησιμοποίηση του συνόλου της εκροής για επωφελείς χρήσεις (Άρδευση παρακείμενων καλλιεργειών ελιάς, κηπευτικών, πυρόσβεση, κλπ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ  ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

 

εγκαταστάσεις Βιολογικού Νεάπολης