Επείγουσα υπενθύμιση – καθαρισμός οικοπέδων – Δήλωση στο Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας του άρθρου 53Α του ν. 4662/2020 (Α’ 27)

257

Επείγουσα υπενθύμιση σχετικά με τον καθαρισμό οικοπέδων και τη σχετική δήλωση στο Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας του άρθρου 53Α του ν. 4662/2020 (Α’ 27)

Με δεδομένο ότι η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και επίσημα την 1η Μαΐου και θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου, ο Δήμος Μονεμβασίας υπενθυμίζει προς όλους τους ιδιοκτήτες και εκμισθωτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων, την υποχρέωση τους να προβούν άμεσα, σε περίπτωση που δεν το έχουν ήδη κάνει, στον καθαρισμό και τη διατήρησή τους σε ασφαλή κατάσταση, έως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου.

Ειδικότερα:
Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να έχουν προχωρήσει στον καθαρισμό των οικοπέδων τους και στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας του άρθρου 53Α του ν. 4662/2020 (Α’ 27), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (Υ.Κ.Κ.Π.Π.) Για το πρώτο έτος σύστασης του μητρώου ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης των υπόχρεων ορίζεται η 31η Μαΐου 2024, σύμφωνα με το άρθ. 136 του Ν. 5106 (ΦΕΚ Α’63/01-05-2024).

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου καθώς και της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας σύμφωνα με το αρθ. 6 της υπ’ αρ. 20/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 2695/Τβ/09.05.2024), επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους από το Δήμο:

  1. Πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ,
  2. Η δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών,
  3. Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση στο Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, και
  4. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας, ως προς την τήρηση της σχετικής υποχρέωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53Α του ν. 5075/2023, τιμωρείται, σύμφωνα με το άρθρο 53Α του ν. 4662/2020 με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή εκατόν ογδόντα (180) έως τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες. Το ύψος της κάθε ημερήσιας μονάδας δεν μπορεί να είναι κατώτερο από εβδομήντα (70) ευρώ, ούτε ανώτερο από εκατό πενήντα (150) ευρώ.

Για να μην βρεθεί ο Δήμος μας στη δυσάρεστη θέση να επιβάλλει πρόστιμα, παρακαλούνται οι oι ιδιοκτήτες, εκμισθωτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων, το συντομότερο να προβούν στον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους και στην υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας.

Ο Δήμος προσβλέπει στη συνεργασία των δημοτών του και τονίζει ότι κάθε ολιγωρία είναι εις βάρος του περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών.

Εκ του Δήμου