Επιδότηση ενοικίου πυρόπληκτων της Δ.Ε Βοιών

1212

Δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση, για την  Επιδότηση ενοικίου κάλυψης δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 17ης με 20ης Ιουλίου 2015 Δ.Ε Βοιών Δήμου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο Φ.Ε.Κ  [729/ τεύχος Β’ /18-03-2016].

Προς ενημέρωση των δικαιούχων, ακολουθεί το Δελτίο Τύπου του Δήμου Μονεμβασίας καθώς και το σχετικό ΦΕΚ. Επίσης για τις όποιες διευκρινήσεις λειτουργεί ο τηλεφωνικός αριθμός 2732 3 60579 κος Βασιλείου.

Δελτίο Τύπου


Ο Δήμος Μονεμβασίας ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών για τις οποίες έχουν εκδοθεί ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτίσματος (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Πυροπλήκτου Κτίσματος ή πόρισμα χαρακτηρισμού τους ως προσωρινά ακατάλληλου για χρήση, από την πυρκαγιά της 17ης με 20ης Ιουλίου 2015 στη Δ.Κ Νεάπολης, Τ.Κ Μεσοχωρίου, Λαχίου, Αγίου Νικολάου, Φαρακλού και Κάμπου της Δημοτικής Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ότι δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση στο Φ.Ε.Κ [729/ τεύχος Β’ /18-03-2016], για την κάλυψη των προσωρινών στεγαστικών τους αναγκών.

Ορίζεται προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του Φ.Ε.Κ. ήτοι έως 18.09.2016, για την υποβολή από τους ενδιαφερόμενους αίτησης, συνοδευόμενης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση  Φ.Ε.Κ [729/ τεύχος Β’ /18-03-2016] στην Αρμόδια Υπηρεσία: Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Ν. Μεσσηνίας (Τ.Α.Σ Ν. Μεσσηνίας) / Αθηνών 173,  Καλαμάτα /Τ.Κ  24100 / 27210-96970,  27210-96971 και Φαξ 27210-96972.”