Επιστολή του Δήμαρχου σχετικά με επικείμενο κλείσιμο καταστήματος Τράπεζας Πειραιώς στη Νεάπολη

596

Με επιστολή του προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστο Μεγάλου, ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρακλής Τριχείλης, αναφέρει τα εξής:

“Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

 Από το έτος 2011 όπου άρχισε να λειτουργεί ο Καλλικρατικός Δήμος Μονεμβασίας, ξεκινήσαμε τη συνεργασία με την Τράπεζά σας, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Μέσω των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρεί ο Δήμος μας, πραγματοποιείται έως τώρα όλος ο όγκος των συναλλαγών, όπως η πληρωμή των δαπανών για έργα – προμήθειες – υπηρεσίες, μισθοδοσία, αλλά και η είσπραξη εσόδων μέσω P.O.S. και ΔΙΑΣ.  

Επίσης, μέχρι και πριν από δύο χρόνια περίπου ο Δήμος Μονεμβασίας διατηρούσε όλα τα ταμειακά του διαθέσιμα στην Τράπεζα Πειραιώς, όμως βάσει της παρ. 10 του άρθρου 69Α του Ν.4270/2014 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 80 του Ν.4549/2018, αναγκαστήκαμε υποχρεωτικά να μεταφέρουμε το μεγαλύτερο μέρος των ταμειακών μας διαθεσίμων στην ΤτΕ.

Πέρα όμως από την προαναφερόμενη υποχρέωση για την εφαρμογή των ανωτέρω Νόμων, εξακολουθούμε να στηρίζουμε την Τράπεζά σας στους Μολάους, συμβάλλοντας έτσι στην υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Πληροφορηθήκαμε ότι πρόκειται να διακόψετε τη λειτουργία του Καταστήματός σας στη Νεάπολη, η οποία αν πραγματοποιηθεί θα φέρει σε πάρα δύσκολη θέση τους πελάτες του συγκεκριμένου Καταστήματος, αφού η εξυπηρέτησή τους από το Κατάστημα των Μολάων, είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη, διότι η πόλη της Νεάπολης από αυτή των Μολάων απέχει 50 χιλιόμετρα.

Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε το θέμα της συνέχισης της λειτουργίας του Καταστήματος στη Νεάπολη Λακωνίας”.

                                                            Με  εκτίμηση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ