Εργασία φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων Νεάπολης – Παλαιοκάστρου

278

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας προτίθεται να αναθέσει την εργασία φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων Νεάπολης – Παλαιοκάστρου κατά κώδικα I.S.P.S. συνολικού προυπ/σμού 28.000 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά με σχετικά δικ/κά  στο γραφείο του Λιμενικού Ταμείου ή ηλεκτρονικά, το αργότερο έως τις 21/03/2022 και ώρα 13:00 μ.μ.
Μελέτη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος