Ηλεκτρονική δημοπρασία απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παραλίας

150

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λακωνίας Διακηρύσσει ότι :

1) Την 21η του μηνός Μαΐου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. έως 9: 30 π.μ. θα εκκινήσει με ώρα έναρξης 9:00 π.μ. και θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός
διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης
παραλίας, σε θέσεις της Π.Ε. Λακωνίας (Δήμος Ανατολικής Μάνης).

2) Την 21η του μηνός Μαΐου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. έως 14:00 μ.μ. θα εκκινήσει με ώρα έναρξης 13:30 π.μ. και θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις της Π.Ε. Λακωνίας (Δήμοι Ανατολικής Μάνης, Μονεμβασίας και Ελαφονήσου).

Για περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με την διαδικασία αλλά και τις συντεταγμένες των προς χρήση τοποθεσιών αναγνώσατε την διακήρυξη.