Ημίωρες Διακοπές Ηλεκτροδότησης σε μεγάλο αριθμό Κοινοτήτων του Δήμου μας

890

Την Πέμπτη 15 Απριλίου 2021 θα πραγματοποιηθεί δύο ημίωρες διακοπές ρευματοδότησης σε πλήθος Κοινοτήτων του Δήμου μας.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΥΕ, η διακοπή θα διαρκέσει μεταξύ 07:30 – 8:00 και 14:30 – 15:00

Η διακοπή θα είναι εκτεταμένη και θα αφορά:

  • το σύνολο των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ζάρακα
  • το σύνολο των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Μολάων
  • το σύνολο των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας
  • τις Κοινότητες Παντανάσσης, Ελίκας και Αγίου Γεωργίου της Δημοτικής Ενότητας Βοιών