Η κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου στην πόλη της Νεάπολης γίνεται πραγματικότητα

901

Εγκρίθηκε η ένταξη του έργου Ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου Νεάπολης (Γυμνασίου – Γ.Ε.Λ Νεάπολης, 1ου ΕΠΑ.Λ) στη Δ.Κ Νεάπολης Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕΠ-026 των έργων συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00€, από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στάθη Γιαννακίδη.

Ο Δήμος Μονεμβασίας αγόρασε το οικόπεδο όμορο του συγκροτήματος Λυκείου Νεάπολης, εκπόνησε τη μελέτη και υπέβαλε το αίτημα χρηματοδότησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η οποία το ενέταξε στα προτεινόμενα προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργα της και το απέστειλε προς έγκριση στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, από το οποίο σήμερα είχαμε τη σημερινή απόφαση έγκρισης/ένταξης.

Επικοινώνησα με τον κ. Περιφερειάρχη και αφού τον ευχαρίστησα, του ζήτησα να υλοποιήσει το έργο ο Δήμος Μονεμβασίας με προγραμματική σύμβαση ώστε να μειωθεί ο φόρτος των υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Επίσης ευχαριστούμε τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στάθη Γιαννακίδη,  την Αντιπεριφερειάρχη κ. Ντία Τζανετέα καθώς και τα υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας και ομοίως όλους όσους από το Δήμο  συνέδραμαν στη μελέτη προώθηση και ένταξη του εν λόγω έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ Γ. ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ