Θετική γνωμοδότηση επί των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων στο κάστρο Μονεμβασίας»

258

Πιο συγκεκριμένα η Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Πελοποννήσου με απόφασή της, γνωμοδότησε θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων στο κάστρο Μονεμβασίας».

Η συνεδρίαση της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε την 17η Μαΐου 2024 και η γνωμοδότηση έγινε με την 32 απόφασή της.