Καθίζηση Οδοστρώματος Επαρχιακής Οδού Αγ. Αποστόλων- Κάμπου

832

Σχετικά με το πρόβλημα που έχει ανακύψει σχετικά με το οδόστρωμα της Επαρχιακής Οδού Αγ. Αποστόλων- Κάμπου, ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρακλής Τριχείλης με επιστολή του προς τον ΑΔΜΗΕ αναφέρει τα εξής:

”Παρακαλούμε όπως προβείτε στην αποκατάσταση σε όλο το υφιστάμενο οδόστρωμα (τσιμέντινο και ασφάλτινο) με ασφαλτόστρωση, σε όλο το πλάτος λόγω των ζημιών που προξενούνται από την διέλευση του καλωδίου υψηλής τάσης:

  1. Κοινότητα Αγίων Αποστόλων

 α) Τμήμα από διασταύρωση Επαρχιακής Οδού Αγίων Αποστόλων – Νεάπολης έως οικισμός «Σκλαβούνος»

  1. Κοινότητες Κάμπου και Νεάπολης

β) Τμήμα από διασταύρωση Επαρχιακής Οδού Κάμπου- Νεάπολης έως «Παραλία» αποκατάσταση οδού (χωματινης) με ασφαλτόστρωση.

Επίσης, με επιστολή του προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Λακωνίας,  ζητάει την άμεση μέριμνα αυτής:

“Σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει σοβαρό θέμα καθίζησης στο ήδη αποκατεστημένο τμήμα του οδοστρώματος, στο τμήμα διέλευσης του καλωδίου υψηλής τάσης του ΑΔΜΗΕ με αποτέλεσμα να εγκυμονείται άμεσος κίνδυνος ατυχήματος.
Για το λόγο αυτό πρέπει να ενεργήσετε άμεσα για την αποκατάστασή του από την ανάδοχο εταιρεία”.