Κανονισμός Αποχέτευσης Δήμου Μονεμβασίας

2295

Ο Δήμος Μονεμβασίας με αφορμή τη λειτουργία στο άμεσο μέλλον των νέων μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, γνωστοποιεί στους κατοίκους τον παρόντα Κανονισμό Αποχέτευσης.

Ο Κανονισμός Αποχέτευσης έχει ως στόχο:

  • Την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των πολιτών.
  • Την προστασία του δικτύου αποχέτευσης αστικών λυμάτων, για την καλή, ασφαλή και οικονομική λειτουργία και συντήρησή του.
  • Τη ρύθμιση των σχέσεων του Δήμου και του πολίτη – χρήστη των υπηρεσιών του.

Ο Κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους της εν γένει λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης των ακαθάρτων οικιακής χρήσης, που ανήκει στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου Μονεμβασίας.

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού είναι υποχρεωτικές και αφορούν όλους όσοι χρησιμοποιούν (ή έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιήσουν) το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων. Αφορά επίσης σε όλα τα επιμέρους στοιχεία του δικτύου (εξωτερικές διακλαδώσεις, φρεάτια, αγωγούς κλπ).