Κανονισμός διενέργειας & λειτουργίας εμποροπανηγύρεων στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης

816

Ο Δήμος Μονεμβασίας με αφορμή την διοργάνωση εμποροπανηγύρεων στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης επ’ ευκαιρία των θρησκευτικών εορτών της Αγ. Μαρίνας και της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος γνωστοποιεί στους κατοίκους τον παρόντα Κανονισμό διενέργειας και λειτουργίας.

Ο κανονισμός αυτός έχει σαν στόχο την εναρμόνηση της διενέργειας των εμποροπανηγύρεων στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης με την ισχύουσα Νομοθεσία και την διευθέτηση της λειτουργίας τους .

Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 157/13-6-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.