Κανονισμός λαϊκών αγορών Δήμου Μονεμβασίας

2402

Δημοσιεύεται ο Κανονισμός λαϊκών αγορών του Δήμου Μονεμβασίας.

Ο παρών Κανονισμός ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 314/11-12-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο παρών Κανονισμός είναι εναρμονισμένος με τις διατάξεις του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄) όπως ισχύει και ρυθμίζει τις προϋποθέσεις οργάνωσης, λειτουργίας, αισθητικής, υγιεινής και τάξης στο χώρο των λαϊκών αγορών του Δήμου Μονεμβασίας, τη διασφάλιση των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού και τη δημιουργία προϋποθέσεων που θα συμβάλλουν στον υγιή ανταγωνισμό.

Επίσης αναρτώνται τα τοπογραφικά διαγράμματα κάθε λαϊκής αγοράς και πίνακες που περιλαμβάνουν τις θέσεις που καταλαμβάνουν οι πωλητές και τις κενές θέσεις των λαϊκών αγορών.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ.Κ. ΜΟΛΑΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ.Κ. ΜΟΛΑΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Τ.Κ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Τ.Κ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ