Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου

421

Με την υπ’ αριθ. 93/21-12-2002 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε τροποποίηση και εναρμόνιση του κανονισμού των λαϊκών αγορών του Δήμου.

Δείτε την απόφαση εδώ.