Καστανέα

1332

Οικισμός με αξιόλογη οικονομία από την καλλιέργια της γής και την ναυτιλία. Το χωριό είναι πολύ γραφικό.

Τα τελευταία χρόνια έγινε πολύ γνωστό από το περίφημο σπήλαιο, και τους θρύλους του Ουράνη και του Καρκαβίτσα.

Πλησίον της Καστανιάς υπάρχουν τα ερείπια του παλαιότερου οικισμού που ονομαζόταν, κατά την παράδοση, Μεγαχώρα. Ο οικισμός καταστράφηκε από πειρατική επιδρομή. Βυζαντινά, χριστιανικά κτίσματα χρονολογούνται από τον 12ο αιώνα μ.Χ. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, με πλούσια πολυθεματική τοιχογράφηση του 13ου αιώνα μ.Χ. είναι άξιος ιδιαίτερης προσοχής. Ο Ταξιάρχης, ομοίως εντυπωσιάζει τον παρατηρητή με την πολυθεματογραφία του. Άλλοι ναΐσκοι, όπως ο Προφήτης Ηλίας, η Αγία Σοφία, ο Άγιος Ανδρέας και άλλοι ερειπωμένοι, σκεπασμένοι από την πλούσια θαμνώδη βλάστηση, προξενούν μεγάλο ενδιαφέρον στον παρατηρητή.