Κατάρτιση οδωνυμικού χάρτη Τ.Κ. Μονεμβασίας – Ανοικτή πρόσκληση κατάθεσης προτάσεων

1176

Σύμφωνα με την απόφαση 2/2016 του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας προκειμένου να συνταχθεί ο οδωνυμικός  χάρτης της Μονεμβασίας (ονόματα οδών και πλατειών) απευθύνεται ανοικτή πρόσκληση στους δημότες και φίλους της ιστορικής πόλης της Μονεμβασίας για να καταθέσουν την πρότασή τους σχετικά με την κατάρτιση του οδωνυμικού χάρτη με επεξηγηματική πληροφορία (αιτιολόγηση ονόματος).

Τα ονόματα θα προέρχονται από το ιστορικό Χρονολόγιο της Μονεμβασίας από το 200 μ.Χ. μέχρι το 1821, την χρονική περίοδο έως το τέλος του Α΄ παγκοσμίου πολέμου, θα περιλαμβάνονται ιστορικά τοπωνύμια, Λάκωνες Άγιοι με καταγωγή τη Μονεμβασία ή που σχετίζονται με τη Μονεμβασία,  ονόματα Ελλήνων ποιητών (Λακώνων και μη),  με αφορμή τη γενέτειρα του ποιητή μας Γιάννη Ρίτσου, επίσης  μπορεί να γίνει δεκτή όποια άλλη πρόταση μπορεί να αναδείξει περαιτέρω την μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητα της Μονεμβασίας,  η οποία  αποτελεί σπουδαίο πολιτιστικό αγαθό τόπο με υψηλή επισκεψιμότητα και μια από τις πύλες της Ελλάδας στον πολιτισμό και στον παγκόσμιο τουρισμό.

Τελευταία προθεσμία υποβολής προτάσεων η 31η  Αυγούστου 2016 στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας (τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες 2732 0 61777 – Διεύθυνση Δημοτική Ενότητα Μονεμβασίας – Μονεμβασία 230 70).

 Για την αξιολόγηση των προτάσεων έχει συγκροτηθεί επιτροπή η οποία αποτελείται από τους:

  1. Σταύρο Χριστάκο, Αντιδήμαρχο
  2. Κατερίνα Τσαφατίνου , Δημοτική Σύμβουλο
  3. Γεώργιο Βουνελάκη, Δημοτικό Σύμβουλο
  4. Σκάγκου Παναγιώτα, Αρχαιολόγο
  5. Σκάγκο Νεκτάριο, Αρχαιολόγο
  6. Χαραμή Μαρία, Δικηγόρο

Την τελική απόφαση για την ονομασία θα τη λάβει το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας.

Ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Μονεμβασίας

Σταύρος Χριστάκος