Κατανομή βοσκοτόπων Π.Ε. Λακωνίας

1117

Σας ενημερώνουμε ότι με το υπ’ αριθ. 33099/46473 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, διαβιβάστηκε το αρχείο κατανομής βοσκοτόπων της Π.Ε. Λακωνίας στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων προς ενημέρωση των κτηνοτρόφων της περιοχής μας, για υποβολή τυχόν ενστάσεων.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου έως την 31η – 12 – 2016 .
Δείτε το ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ