Κατασκευή γηπέδων Τένις και Μπάσκετ στο Αθλητικό κέντρο Ασωπού

852

Ο Δήμος Μονεμβασίας πληροφορεί τους κατοίκους της Δ.Ε, Ασωπού ότι υπογράφηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου  «Κατασκευή γηπέδων Τένις και Μπάσκετ στο Αθλητικό κέντρο Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας» συνολικού προϋπολογισμού 47.836,04 €.

Η Δημοτική Αρχή εκπόνησε τη μελέτη του έργου και εξασφάλισε τις απαραίτητες εγκρίσεις προκειμένου ο φάκελος να είναι πλήρης για να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Στη συνέχεια υπέβαλε πρόταση στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και ύστερα από την αξιολόγησή της, ο Υπουργός Εσωτερικών με την αριθ. 43682/2019 απόφασή του, αποφάσισε την ένταξη του έργου.

Η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου αφορά εργασίες κατασκευής ενός γηπέδου μπάσκετ και ενός γηπέδου τένις στην Κοινότητα Ασωπού, εντός του δημοτικού χώρου δίπλα στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Αθλητικού Κέντρου Ασωπού.

Με το εν λόγω έργο θα αναπτυχτεί μια νέα κατηγορία αθλημάτων δίνοντας τη δυνατότητα άθλησης ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες και αναψυχής στους κατοίκους της Δ.Ε. Ασωπού και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου, μέσω οργανωμένων προγραμμάτων πάντα προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ  ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ