Καταστάσεις βιολογικής κτηνοτροφίας (συμπληρωματική πληρωμή έτους 2012)

852

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνονται οι αναλυτικές καταστάσεις δικαιούχων και απορριπτόμενων της συμπληρωματικής πληρωμής έτους 2012 της δράσης 1.2. “Βιολογική Κτηνοτροφία”.
Ο φάκελος πληρωμής διαβιβάζεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προκειμένου να πιστωθούν τα ποσά στους ατομικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων υποβάλλονται μέχρι την Πέμπτη 8-9-2016 στα γραφεία της ΔΑΟΚ Λακωνίας.
Δείτε τις καταστάσεις: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ    ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΙ