Καταστάσεις Εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2015

1278

Από την Ε.Α.Σ. Λακωνίας απεστάλλησαν και δημοσιοποιούνται οι ονομαστικές καταστάσεις εγκεκριμένων δικαιούχων με τυχόν ποινές λόγω Πολλαπλής Συμμόρφωσης, Πολυετών Κυρώσεων και Αχρεωστήτως Καταβληθέντων, ή απορριπτόμενων με την αιτιολογία απόρριψης.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης (29-8-2016) στα κατά τόπους γραφεία της Ε.Α.Σ. Λακωνίας ή στις αρμόδιες Μονάδες ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Β ΦΑΣΗΣ     ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΙ