Καταστάσεις πληρωμών – απορρίψεων Βιολογικής Γεωργίας έτους 2015

859

Από την Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου δίνονται στη δημοσιότητα οι καταστάσεις πληρωμής και απορριπτόμενων έτους 2015 της δράσης 1.1. ”Βιολογική Γεωργία”.

Ενστάσεις υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 24-11-2017 στα γραφεία της ΔΑΟΚ Λακωνίας.

Ο φάκελος πληρωμής διαβιβάζεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την πίστωση των ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Δείτε παρακάτω τις σχετικές καταστάσεις:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 5ΕΤΙΑΣ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΙ 5ΕΤΙΑΣ