Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

44

Την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00 συνεδριάζει η Β/βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το το άρθ. 67 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 ) με τα ακόλουθα δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα σκάλας στο Γυμνάσιο Μονεμβασίας.
  2. Αποξήλωση ,προμήθεια και τοποθέτηση νέας περίφραξης στο Λύκειο Μολάων».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω λήξης των Σχολικών Επιτροπών  .

Αρχείο πρόσκλησης