ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

320

Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Μονεμβασίας την  Τρίτη  και Τετάρτη, 25 και 26 Ιανουαρίου2022.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση.

Την αναστολή λειτουργίας όλων των δημοτικών παιδικών σταθμών που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Μονεμβασίας την Τρίτη  και Τετάρτη, 25 και 26 Ιανουαρίου2022.

Απόφαση