ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

449

Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Μονεμβασίας την  Πέμπτη και Παρασκευή, 14 και 15 Οκτωβρίου 2021.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση.

Την αναστολή λειτουργίας όλων των δημοτικών παιδικών σταθμών που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Μονεμβασίας την  Πέμπτη και Παρασκευή, 14 και 15 2021.

Απόφαση